Advokátní kancelář Mgr. Pavlíny Plačkové poskytuje již od roku 2001 generální právní služby, a to formou konzultací, přípravy a sepisování smluv, právních rozborů, podání či ostatních listin právního charakteru, zastupování při jednáních s obchodními partnery či protistranou klienta, v řízení před obecnými či rozhodčími soudy, orgány státní správy a samosprávy a dalšími orgány a institucemi. Poskytujeme právní služby zejména v oborech obchodního, občanského, pracovního, rodinného a trestního práva. Specializujeme se na komplexní právní servis v souvislosti s nemovitostmi a správou a vymáháním pohledávek. Klientům poskytujeme rovněž služby advokátní úschovy. V zájmu zajištění komplexních služeb spolupracujeme se znaleckými, notářskými a geodetickými kancelářemi, auditory, daňovými poradci i soukromými exekutory.
        Naším prvořadým cílem je vždy maximální právní ochrana klienta. Zakládáme si především na citlivém, osobitém a profesionálním přístupu a vždy upřednostňujeme předcházení případným sporům a snažíme se o jejich mimosoudní řešení. Každý požadavek řešíme flexibilně s maximálním úsilím, propojováním odborných znalostí a dlouholetých expertních zkušeností. Preferujeme intenzivní komunikaci s klientem pro zajištění jeho včasné a úplné informovanosti. Spoluprací s odborníky z dalších oborů přinášíme individuální, komplexní a vysoce odborná řešení. Pro klienty jsme takto schopni realizovat veškerou potřebnou právní pomoc a tím se pro ně stát hodnotným a dlouhodobě přínosným partnerem.

Naše kancelář

Specializace

Filosofie

Poskytované služby

 
Občanské právo
 
Smluvní právo
 
Právo obchodních korporací
 
Nemovitosti a úschovy
 
Bytové právo
 
Rodinné právo
 
Pracovní právo
 
Trestní právo
 
Insolvenční právo
ADRESA
Poštovní 1794/17
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Czech Republic

TEL           +420 724 810 666
EMAIL     plackova@advokatka.com

Kontakt

KONTAKTNÍ INFORMACE

POŠLETE NÁM VZKAZ

Copyright © Mgr. Pavlína Plačková 2018. All right reserved.